Thema: Essstörungen
Outremangeurs anonymes / Overeaters anonymous (OA) - Groupe d'entraide Jura - Jura
Selbsthilfegruppe
für Betroffene / AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

oder direkter Kontakt zur Gruppe
appeler directement la personne de contact sous 077 438 64 39


Treffpunkt
Jura

Zeit
Jeudi, de 19h30 à 20h30, hebdomadaire